Trestní tábor Treblinka     Tábor o velikosti asi 133 ha vznikl na konci roku 1941 a fungoval nezávisle na druhém, tzv. vyhlazovacím, který byl postaven až během jednoho roku poté. Zaujímal polohu těsně u tehdejší hranice se SSSR.Tábor byl zřízen původně jako pracovní tábor pro místní nežidovské obyvatelstvo- např. sedláky, kteří neplatili poplatky, nedevzdávali potraviny, měli neplatnou jízdenku nebo pomáhali zajatcům.
     Od roku 1942, v době, kdy ještě nefungovala hlavní, vyhlazovací část Treblinky, přicházeli do tábora i Židé. Zpočátku byla průměrná doba věznění 3 - 6 měsíců, v pozdější fázi existence tábora sem byli umísťováni vězňové na dobu neomezeně dlouhou.
     Vězni v táboře žili odděleně nejenom vzhledem ke svému původu, ale i typu práce, kterou museli vykonávat:
1. Polky třídily vojenskou výstroj, dezinfikovaly ji a opravovaly, ta se pak posílala zpět na frontu.
2. Poláci pracovali v nedaleké rozsáhlé štěrkovně, na železnicích, na řece.
3. Židé byli zařazeni v nejtěžších komandech.
4. Židovky s rodinami sloužily ja ko rukojmí
5. Čeští židé byli zaměstnáni především v administrativě ( jako písaři apod. )
     V táboře byl také hojně vyráběn nábytek pro SS, na prodej, .....
     Na rozdíl od vězňů hlavního - vyhlazovacího tábora, kde byl dostatek jídla díky neustále přijždějícím a vzápětí hned likvidovaným transportům, v trestním táboře trpěli hladem i vězni v fyzicky nejnáročnějších komand.
     Jídelníček tvořilo ráno 1/2 l kávy s kouskem chleba. Těžce pracující k tomu dostali trochu margarínu nebo marmelády. V poledne byla velmi řídká " polévka " s kousky brambor, někdy i s masem ze zdechlých zvířat. Večer byla opět káva a chléb.
     Zatímco vězňové byli nuceni místo záchoda používat žumpy, ubikace nacistů byly bybaveny kanalizací, k dispozici měli bazén a dokonce ZOO(!!) s lesní zvěří pro odreagování po každodenní namáhavé páci.
     K likvidaci Treblinky- trestního tábora došlo v roce 1944 před blížící se frontou .
     Podle posledních odhadů asi polovina z 20 000 do Treblinky- trestního tábora zavlečených lidí nepřežila. Mezi nimi byli i balkánští Romové, nalákani sem pod slibem zřízení nového tábořiště. Ihned po příchodu do tábora byli postříleni.