Přeživší ze Sobiboru : třetí zleva je Alexander Pechesky, velitel povstání