Vzadu bylo umístěno falešné nádraží s výstupní rampou (jaro 2000)