Sobibor

Přední Camp
 1. Odbavovací plošina
 2. Zubař a vězení pro ukrajinské dozorce
 3. Dům dozorců
 4. Sklad oděvů SS 
 5. Obydlí SS
 6. Obydlí SS 
 7. Prádelna
 8. Studna
 9. Sprchy a holírna pro SS
 10. Garáže
 11. SS kuchyně a kantýna
 12. Obydlí vedení tábora
 13. Zbrojnice
 14. Kasárny pro ukrajinské dozorce
 15. Kasárny pro ukrajinské dozorce
 16. Kasárny pro ukrajinské dozorce
 17. Pekárna

Tábor I

 1. Ošetřovna
 2. Krejčovská dílna pro SS
 3. Ševcovská dílna pro SS
 4. Kovárna
 5. Truhlárna
 6. Latrína
 7. Malířská dílna
 8. Ubikace pro mužské vězně
 9. Ubikace pro mužské vězně
 10. Vězeňská kuchyně
 11. Ubikace pro ženské vězně
 12. Ševcovská dílna pro ukrajinské dozorce
 13. Vodní příkop
Tábor II
 1. Svlékárna, kde deportovaní odevzdali své oděvy a zavazadla
 2. Místnost, kde byly tříděny a uskladněny zavazadla obětí
 3. Svlékací dvůr
 4. Skladiště na peníze
 5. Electrical generator
 6. Storage of silverware
 7. Stáje a stodoly
 8. Administrativní budova a skladiště cenností
 9. Žehlírna oděvů SS
 10. Skladiště obuvi
 11. Zahrada
 12. Sklad zařízení
 13. Sklad zařízení
 14. Sklad zařízení
 15. Střihárna ženských vlasů
 16. Spalovna odpadků
 17. Bývalá kaple
 18. Latrína

Tábor III

 1. Ubikace pro vězně tábora III
 2. Ubikace tábora III, vězeňská kuchyně a "zubař".
 3. Plynové komory
 4. Místnost s motorem pro plynovou komoru
 5. Oplocený dvůr
 6. Masové hroby a venkovní krematoria

Stanice Sobibor a vesnice

 1. Železniční zastávka
 2. Obydlí pro polské železničáře
 3. Domy místních zemědělců
 4. Domy místních sedláků
 5. Obydlí železničářů