Monument     Na počest obětem tábora byly v roce 1969 na základě snah Rady na ochranu památek a Společnosti pro péči o Majdanek zřízeny 2 monumentální pomníky - Pomník boje a utrpení a Mausoleum. Oba pomníky byly vytvořeny sochařem - architektem Wiktorem Tolkinem.
            Pomník boje a utrpení   má formu stylizované brány s mnohoznačnou výpovědí. Jako symbol tragédie má vyjadřovat naději i vítězství zároveň.
            Mausoleum  bylo zřízeno na konci osy - Cesty cti, která vede od Pomníku boje a utrpení dovnitř Památníku. Má tvar okrouhlé stavby (rotundy) s vyvýšenou, o pilíře se opírající kupolovitou střechou. Uvnitř v Mausoleu je umístěn popel zavražděných vězňů. Na obrubě kopule opatřené reliéfem stojí nápis Náš osud je připomínkou pro Vás.