Evakuační transporty     Od května 1942 byli vězni Majdanku přesídlováni do táborů na území III. říše, které se nedostávalo dostatku pracovních sil. Pracovní síla vězňů byla využívána i v pracovních táborech Generálního gouvernantu zrovna tak i na statcích sedláků v Německu. Těmito transporty bylo v letech 1942 -1943 transportováno z lublinského KT zhruba 30 000 vězňů, většinou Poláků a Židů. Na jejich místo byli do Majdanku posláni noví vězni.
              S likvidací tábora se začalo z obavy před blížícími se sovětskými vojsky v březnu a dubnu 1944. Deseti transporty po železnici bylo na západ posláno více než 15 000 vězňů. Byli přemístěni do táborů Osvětim, Gross Rosen, Ravensbruck, Natzweiler, Mauthausen, Lodž a Plaszowa. Poslední evakuační transporty s více než 1 000 lidí opustil Majdanek pěšky 22. července 1944. Pochodovali přes Krašnik směrem na Vistuli. V Krašniku se podařilo několika vězňům utéci za pomoci obyvatel města. Zbylí byli v Čmielowě naloženi do vagónů a posláni do Osvětimi, kam jich dorazilo asi 800. Při opuštění KT Lublin tu nechali esesmani asi 1 500 vězňů. Byli to polští sedláci z jižní části regionu Lublin a sovětští váleční zajatci.