Reinhard Heydrich - SS Obergruppenführer, narodil se roku 1904 v Halle, v rodině skladatelky a ředitele konzervatoře, sám navštěvoval během studentských let katolické gymnázium. V roce 1922 vstoupil do námořnictva, z kterého byl však v roce 1931 jako Oberleutnant propuštěn, kvůli hanbě z porušeného manželského slibu.
     To vedlo k jeho vstupu do NSDAP a SS. V červnu 1932 ho pověřil velitel SS Heinrich Himmler výstavbou a vedením jednotek SD (bezpečnostní služba NSDAP). V dubnu 1933 se k tomu navíc stává velitelem politické policie v Bavorsku, o rok později také šéfem Gestapa (Tajná státní policie) v Berlíně, v červnu 1936 šéfem bezpečnostní policie a v listopadu téhož roku šéfem RSHA (Říšský bezpečnostní úřad). 27. května 1942 byl na něj v Praze spáchán atentát provedený českým odbojem, kterému 4. června podlehl.
     Radikální antisemita Heydrich byl od roku 1938 klíčovou figurou při vyhnání a vyhlazení Židů v Evropě. Od anexe Rakouska se podílel na vzniku SD, jako organizace pro nucené vystěhování. Po listopadovém pogromu 1938 nechal Heydrich v Německu uvěznit 26 000 Židů do koncentračních táborů.
     V roce 1939 došlo ke sjednocení Gestapa, kriminální policie a jednotek SD do jednoho úřadu právě pod kontrolu Reinharda Heydricha. Nový úřad dostal název Hlavní říšský bezpečnostní úřad (RSHA). Toho samého roku napadá Německo Sovětský svaz. S použitím mužů z RSHA vytvořil Heydrich speciální komando nazvané Einsatzgruppen (jednotky speciálního nasazení) Jak postupoval Polskem Wehrmacht, jednotky těchto komand je těsně následovaly za účelem likvidace Židů, aristokratů, duchovních a politických oponentů říše. Heydrich nařídil, že všichni Židé musí být shromáždeni a deportování do ghett. Díky nedostatku jídla a bez jakéhokoliv lékařského zázemí zemřely v těchto ghettech miliony z nich strádáním a nemocemi.
     Dle příkazu Reinharda Heydricha přešli jednotky Einsatzgruppen k systematickému vraždění na židovském obyvatelstvu na obsazených územích Sovětského svazu. Heydrich plánoval na základě pověření od Goeringa provést Konečné řešení židovské otázky, v praxi to znamenalo vyhlazení 11 milionů evropských Židů.