Místo, kde stávaly plynové komory, dneska místo pomníku (jaro 2000)