Akce Erntefest

    3. listopadu 1943 nacisté zavraždili ve třech táborech na území Generálního gouvernementu (území Polska pod německou okupací) asi 43 000 Židovských mužů, žen i dětí. Bylo to v táborech Trawniki, Poniatowa a Majdanek. Krycí jméno pro tuto operaci bylo "Erntefest" (sklizeň, období žně, úlovku).
     Proč zabili tolik lidí v jednom dni ? Podle všeho se začali nacisté obávat o své pozice. Pověst německé neporazitelnosti utrpěla v bitvě o Stalingrad v lednu 1943. Navíc se začala množit povstání v koncentračních táborech - Židé povstali ve varšavském ghettu v únoru 1943, v srpnu téhož roku pak také v Treblince. Nicméně se ale zdá, že hlavním motorem bylo až povstání v Sobiboru 14. října 1943. To vzbudilo u Heinricha Himmlera obavy z dalších protestů. A tak nařídil zavraždění zbylých Židů v Generálním gouvernementu. Akce byla provedena v průběhu jediného dne a vesměs bez výstrahy, aby předešli možné revoltě.
     Úkolem pověřil Himmler vyššího úředníka SS a velitele policie v Generálním gouvernementu Friedricha Krugera, který vše svěřil do rukou veliteli policie v oblasti Lublinu, Jacobu Sporrenbergu.Trawniki
    Brzo ráno, 3.listopadu 1943, byli všichni židé z pracovního tábora Trawniki vyvedeni ze svých ubikací. V malých skupinách byli vedeni do tréninkového tábora pomocných SS ochranných sborů. Všude hrála hlasitá taneční hudba, aby nebylo slyšet střelbu a pláč umírajících. Nejprve byli vězni svlečeni, oblečení bylo vhozeno na stále se zvyšující hromadu oděvů, aby byli posléze voděni k předem vykopaným příkopům. První skupina musela projít příkopem, a dostala příkaz si lehnout na zem. Poté byli zastřeleni. Další skupiny si museli lehnout na hromadu těl, zastřelených před nimi. Pak byli zastřeleni též.
     Celkový počet zní : do pozdního odpoledne, kdy bylo střílení ukončeno, bylo zabito asi 8 000 - 10 000 Židů.
Aby zakryli důkazy o tomto zločinu, přivezli nacisté z tábora Milejov asi 120 Židů, kteří spálili všechny mrtvé. Trvalo to asi 2-3 týdny, a poté byli také zastřeleni a spáleni.

Poniatowa
     V pozdním říjnu byli Židé z tábora Poniatowa posláni k hlavní bráně tohoto tábora, aby vykopali 2 příkopy. 95 m dlouhý, 2 m široký a asi 1,5 m hluboký. Ačkoli bylo vězňům řečeno, že příkopy jsou určeny k obraně, tušili, že tu budou brzy zastřeleni. A velmi brzy se tak stalo. Byli zavedeni k příkopům a zastřeleni stejným způsobem, jak k tomu došlo v Trawnikách.
     Na rozdíl od dalších dvou táborů, v Poniatowě se vzmohla na odpor skupina Židů. Když už bylo střílení u konce, skupina zbylých Židů, patřících k Podzemnímu hnutí, uprchla a schovala se v ubikacích. Zmocnila se dokonce zbraní, kterými začali útočit na nacisty. Bohužel však nacisté založili v ubikaci oheň, a všechny spálili za živa.
     Celkem bylo zabito asi 15 000 Židů, opět v tomto jednom dni.

Majdanek
     Poprava proběhla také 3.11.1943 a bylo zastřeleno přes 18 000 židovských vězňů. To byla poslední fáze likvidace Židů v distriktu Lublin. Během příprav této vražedné akce byly v blízkosti krematoria vykopány 3 řady hlubokých příkopů. V noci z 2. na 3.11. dorazily do tábora oddíly SS a policie a obstoupily vězeňská pole. Po ranním apelu byli na pole V přivedeni židovští vězni. Krátce nato dorazily i kolony Židů z jiných táborů u Lublinu a hradního vězení. Vězni sehnáni na pole V byli nejdříve po skupinách zavedeni do jednoho baráku u krematoria, kde se museli vysvléct a pak dojít k příkopům. Ve výpovědi šéfa krematoria Ericha Muhsfeldta, který byl očitým svědkem této vraždy, mimo jiné stojí: Tam si museli lehnout a poté byli postříleni esesmany Sonderkommanda, stojícími na okraji příkopu. Další skupiny byly rovněž přiváděny k okraji příkopu a musely si lehnout na již zastřelené, takže se příkop postupně plnil téměř až po okraj. Muži a ženy byli stříleni v oddělených skupinách. Akce trvala bez přerušení až zhruba do 5 hod. odpoledne. Esesmani, účastnící se střílení, byli střídáni. Na jídlo jeli do kasáren SS ve městě, během toho akce nepřerušeně pokračovala. Po celou dobu hrála hudba.

     Konec akce Reinhard
Masové vyhlazení přibližně 43 000 Židů 3. Listopadu 1943 znamenalo konec Akce Reinhard. Tento den byl skutečně velice krvavý v historii lidstva.